Politika Privatnosti

[section divider_top=”waves-opacity-3″ divider_top_height=”500px” divider_top_fill=”rgba(159, 94, 160, 0.157)” divider=”waves-opacity-3″ divider_fill=”#9f5ea0″]

[row]

[col span__sm=”12″]

Politika Privatnosti

Definicija Pojmova Upotrebljenih u politici privatnosti:

 1. Posetilac – Odnosi se na bilo koje fizičko lice koje pristupa online prodavnici Nikmi.rs koristeći različite uređaje, i to anonimno, bez potrebe za registracijom ili prijavljivanjem.
 2. Korisnik – Predstavlja svako fizičko ili pravno lice koje u okviru online prodavnice Nikmi.rs:
  • Poseduje registrovan korisnički nalog za prijavu i naručivanje proizvoda.
  • Vrši prijavu i naručivanje proizvoda koristeći svoje Facebook ili Google naloge.
  • Realizuje naručivanje proizvoda bez prethodne prijave, unoseći lične podatke u toku procesa naručivanja.
 3. Online Prodavnica Nikmi.rs (u daljem tekstu: NIKMI.RS) – Funkcioniše kao deo poslovanja “ŽELJKO CICO PR PROIZVODNJA PREDMETA OD KOŽE I PU MATERIJALA NIKMI PRIGREVICA”. Posvećeni smo zaštiti privatnosti naših korisnika, prikupljajući isključivo osnovne lične podatke neophodne za proces naručivanja i dostave robe.
 4. Politika Privatnosti – Reguliše metodologiju kojom „NIKMI.RS“ prikuplja, obrađuje i koristi podatke i informacije dobijene od korisnika putem ove veb-lokacije. Ova politika se primenjuje na online prodavnicu Nikmi.rs, njene poddomene, kao i na lokacije koje Nikmi.rs održava na društvenim mrežama.

1. Lični podaci

„NIKMI.RS“ implementira različite metode za prikupljanje podataka o korisnicima, koje uključuju, ali nisu ograničene na: posete veb-lokaciji, proces registracije, prijavljivanje koristeći naloge na društvenim mrežama, online naručivanje proizvoda, prijavljivanje za primanje e-biltena, SMS i Viber poruka, kao i popunjavanje različitih formulara. Ovaj proces takođe obuhvata aktivnosti, usluge, funkcije i resurse dostupne na veb-lokaciji, kao i na pridruženim lokacijama koje Nikmi.rs održava na društvenim mrežama.

U određenim situacijama, od korisnika se može zahtevati da dostave lične podatke kao što su ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona i fizička adresa.

„NIKMI.RS“ se obavezuje na prikupljanje ličnih podataka isključivo uz jasno izražen pristanak korisnika, bilo prilikom interakcije na veb-lokaciji ili kada korisnik dobrovoljno pruža te podatke putem drugih kanala komunikacije, uključujući društvene medije. Korisnici imaju pravo da odbiju dostavljanje svojih ličnih podataka, ali treba biti svesni da u tom slučaju mogu biti ograničeni u pristupu određenim informacijama ili aktivnostima na veb-lokaciji.

2. Podaci koji nisu lične prirode

Korisnici mogu da posećuju veb-lokaciju i anonimno, ali tada su u statusu običnih posetilaca, o kojima NIKMI.RS prikuplja samo podatke koji nisu lične prirode, u svakom trenutku njihove interakcije sa veb-lokacijom.

Podaci o posetiocima veb-lokacije koji nisu lične prirode mogu da uključuju sledeće: naziv veb-pregledača koji posetilac koristi, vrstu uređaja posetioca, operativni sistem, naziv internet provajdera i druge slične tehničke podatke.

3. Korišćenje prikupljenih podataka

„NIKMI.RS“ koristi podatke prikupljene u skladu sa tačkama 1 i 2 za sledeće poslovne ciljeve:

 1. Unapređenje Servisa za Korisnike: Korišćenje prikupljenih podataka omogućava nam efikasniji odgovor na zahteve upućene našoj Službi prodaje i Tehničkoj podršci, što doprinosi poboljšanju kvaliteta naših usluga.
 2. Personalizacija Korisničkog Iskustva: Analiziranjem načina na koji korisnici koriste naše usluge i resurse na veb-lokaciji, usmeravamo se na pružanje bolje i prilagođenije korisničke interakcije.
 3. Optimizacija Veb-lokacije: Kontinuirano radimo na poboljšanju sadržaja, dizajna i funkcionalnosti naše veb-lokacije, vođeni prikupljenim korisničkim informacijama.
 4. Organizacija Promocija i istraživanja: Koristimo prikupljene podatke za kreiranje i implementaciju različitih promotivnih aktivnosti, uključujući  i istraživanja, na našoj veb-lokaciji.
 5. Komunikacija o Novostima i Promocijama: Redovno šaljemo obaveštenja o novim proizvodima, uslugama i promocijama putem digitalnih komunikacionih kanala (e-mail, telefon, aplikacije za trenutne poruke, društveni mediji…), u skladu sa relevantnim zakonskim propisima i uz prethodni pristanak korisnika.
 6. Komunikacija vezana za Prodajna i Tehnička Pitanja: Aktivno komuniciramo sa korisnicima u vezi sa njihovim prodajnim i tehničkim pitanjima, kao i drugim upitima upućenim „NIKMI.RS“.
 7. Rešavanje Reklamacija Kupaca: Postupamo u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača prilikom obrade i rešavanja reklamacija kupaca.

Korisnici koji su se prijavili na naše liste slanja biće obaveštavani putem e-poruka, SMS poruka ili Viber poruka o promocijama, novostima vezanim za proizvode i usluge… Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost da se odjavi sa liste slanja, nakon čega više neće primati poruke putem SMS-a, Vibera ili e-maila.

4. Zaštita prikupljenih podataka

„NIKMI.RS“ preduzima rigorozne tehničke mere zaštite kako bi se osigurala bezbednost prikupljenih podataka od neautorizovanog pristupa, obrade, izmena, otkrivanja ili uništenja. Ove mere se primenjuju na sve segmente podataka, uključujući korisničke naloge, transakcije i druge informacije koje se nalaze na našoj veb-lokaciji.

Pristup ličnim podacima je strogo kontrolisan i dozvoljen je isključivo zaposlenima u „NIKMI.RS“ u meri koja je neophodna za efikasno pružanje naših usluga. Ovakav pristup je usmeren na očuvanje integriteta i poverljivosti informacija. Prikupljeni lični podaci se čuvaju onoliko dugo koliko je to neophodno za ispunjenje svrhe zbog koje su prikupljeni, ili u skladu sa zakonskim rokovima čuvanja podataka. Ovim pristupom, „NIKMI.RS“ garantuje poštovanje privatnosti korisnika i adekvatnu zaštitu njihovih podataka.

5. Deljenje ličnih podataka

„NIKMI.RS“ se strogo pridržava principa zaštite privatnosti svojih korisnika. Kao takav, „NIKMI.RS“ ne vrši prodaju niti iznajmljivanje ličnih podataka svojih korisnika bilo kojim trećim stranama, bilo da se radi o pravnim ili fizičkim licima.

U skladu sa važećim zakonskim propisima, postoji mogućnost deljenja prikupljenih ličnih podataka isključivo sa nadležnim državnim organima, i to jedino ukoliko se to zahteva zvaničnim, pisanom naredbom tih organa (kao što su sud, policija, organi uprave i slično). U takvim slučajevima, „NIKMI.RS“ će postupiti u skladu sa zakonom i omogućiti pristup ili dostaviti tražene lične podatke, čime se obezbeđuje poštovanje zakonskih obaveza uz istovremeno očuvanje poverenja i sigurnosti svojih korisnika.

6. Prihvatanje Politike privatnosti

Korisnici su prihvatili Politiku privatnosti prilikom registracije i prijavljivanja na „NIKMI.RS“.

Posetioci prihvataju Politiku privatnosti pristupanjem ovoj veb-lokaciji.

7. Kolačići (Cookies)

„NIKMI.RS“ aktivno koristi kolačiće (cookies) s ciljem pružanja optimalnog korisničkog iskustva, kao i za obezbeđivanje efikasne funkcionalnosti i informisanja o aktuelnim promocijama. Korišćenje kolačića je ključan element u našoj težnji da korisnicima omogućimo kvalitetnu i personalizovanu uslugu na veb-lokaciji.

Posetioci naše veb-lokacije imaju mogućnost da, ukoliko to žele, onemoguće upotrebu kolačića u svom pretraživaču. Međutim, nastavak pristupa i korišćenja naše veb-lokacije tumači se kao izražena saglasnost sa upotrebom kolačića. Ova funkcija doprinosi efikasnijem i prilagođenijem korisničkom iskustvu.

Važno je napomenuti da korisnici koji odluče da onemoguće korišćenje kolačića mogu doživeti određena ograničenja u funkcionalnostima dostupnim na veb-lokaciji. Za detaljnije informacije o vrstama kolačića koje koristimo, kao i o njihovoj svrsi, posetite odgovarajući odeljak naše veb-lokacije.

8. Kontakti za pitanja ličnih podataka

Za sva pitanja i zahteve koji se odnose na obradu i zaštitu ličnih podataka, molimo vas da se obratite „NIKMI.RS“ slanjem e-maila na adresu [email protected]. Naš tim je posvećen brzom i efikasnom odgovaranju na sve vaše upite.

Svaki primljeni zahtev ili pritužba biće pažljivo razmotreni i rešeni u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana njihovog prijema. Ukoliko se radi o složenijim zahtevima ili pritužbama, postoji mogućnost produženja roka za odgovor za dodatnih 60 dana. U takvim slučajevima, bićete obavešteni o produženju roka i razlozima za takvu odluku u roku od 30 dana od dana prijema vašeg zahteva.

Ukoliko smatrate da je obrada vaših podataka o ličnosti izvršena na način koji nije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, imate pravo da podnesete pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti putem zvaničnog sajta (poverenik.rs).

9. Prava korisnika vezana za lične podatke

Korisnici vezano za obradu ličnih podataka imaju sledeća prava:

 • Pravo na pristup i izmenu svojih ličnih podataka – pošaljite nam mejl na [email protected] ili iskoristite podatke sa Kontakt strane

10. Izmene i dopune Politike privatnosti

„NIKM.RS“ zadržava pravo da u bilo kom trenutku izvrši izmene i dopune svoje Politike privatnosti. Svaka takva promena biće pravovremeno objavljena na našoj veb-stranici. Važno je da korisnici redovno pregledaju ove informacije kako bi bili informisani o eventualnim promenama.

Ukoliko korisnik nije saglasan sa izmenama i dopunama koje su objavljene, preporučujemo da se suzdrži od korišćenja usluga online poručivanja preko naše veb-lokacije. Nastavak korišćenja usluga nakon objavljivanja izmena i dopuna smatra se kao prihvatanje tih promena.

Izmene i dopune Politike privatnosti stupaju na snagu odmah nakon njihovog objavljivanja na veb-lokaciji. Smatra se da su korisnici upoznati i saglasni sa svim izmenama i dopunama ukoliko nastave sa korišćenjem online usluga poručivanja robe nakon objavljivanja ovih promena.

 

[/col]

[/row]

[/section]