(ova veb-strana je sastavni deo Uslova korišćenja)

Jednostrani raskid ugovora

Sa poručivanjem robe na online prodavnici „Nikmi.rs“ prihvatili ste Uslova korišćenja i kupovine. Kupac je sa prodavcem (ŽELJKO CICO PR NIKMI) zaključio Ugovor o prodaji robe na daljinu (u daljem tekstu: Ugovor) korišćenjem elektronske komunikacije (sredstava komunikacije na daljinu).

Prema Zakonu o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: Zakon), kupovina na online prodavnici „Nikmi.rs“ se smatra prodajom na daljinu.

Jednostrani raskid ugovora odnosi se na odluku kupca da odustane od kupovine isporučene robe. Zakon u slučaju prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem, da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod isporučen. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje od kupovine.

Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju isporuke robe proizvedene/prilagođene prema posebnim zahtevima potrošača (na primer isečene na meru po posebnom zahtevu potrošača) ili jasno personalizovane.

Postupak za odustanak od Ugovora

Odustanak od Ugovora se ostvaruje podnošenjem Obrasca za jednostrani raskid Ugovora (u daljem tekstu: Obarazac), koji je dostupan na online prodavnici „Nikmi.rs“, a za koji imate link za preuzimanje na dnu ove veb-strane.

Obrazac treba da bude popunjen tačnim podacima o kupcu i kupljenom proizvodu i potpisan, a prodavcu treba da se dostavi na jedan od sledeća dva načina:

  • Slanjem elektronski na e-mail adresu [email protected]
  • Slanjem poštom na fizičku adresu:
    • ŽELJKO CICO PR NIKMI
    • Vasilja Gaćeše 52
    • 25263 Prigrevica

Ukoliko se odlučite za odustanak od ugovora, molimo vas da razlog odustanka navedete u Obrascu, kako bismo mogli da otklonimo nedostatke u našem radu.

Prijem Obrasca ćemo bez odlaganja da potvrdimo e-mail porukom.

 

Vraćanje proizvoda prodavcu

Prema Zakonu, troškove vraćanja proizvoda prodavcu snosi kupac. Kupac je dužan da proizvod vrati najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao Obrazac. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je kupac poslao Obrazac, proizvod ne može da bude vraćen.

Moguće je vraćanje samo proizvoda koji su nekorišćeni, neoštećeni i u originalnom pakovanju, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva…), pri čemu mora da se priloži fiskalni isečak i originalni račun/otpremnica.

Po prijemu vraćenog proizvoda, utvrdićemo da li je proizvod ispravan i neoštećen. Ukoliko se utvrdi da se nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, biće odbijen povraćaj novca, a proizvod će kupcu biti vraćen o njegovom trošku. Rizik oštećenja prilikom vraćanja robe dobavljaču snosi kupac. Prodavac organizuje, a kupac plaća prevozne troškove prilikom vraćanja robe.

Iznos u visini cene proizvoda se kupcu vraća po prijemu proizvoda i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan, a na tekući račun kupca koji je naveo u Obrascu.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Nikmi.rs je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko elektronskog metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice ili računa.

PREUZMITE:
Obrazac za jednostrani raskid ugovora (PDF)